Công văn định hướng nội dung tuyên truyền tháng 1 và tháng 2/2023

2024-01-15T07:54:00.000Z Tin nổi bật
Admin 5 lần xem | 0 bình luận

    ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM

            TỈNH ĐẮK NÔNG

        BAN THƯỜNG TRỰC

 

   Số: 1538/MTTQ-BTT

         “V/v định hướng nội dung

  tuyên truyền tháng 01 và 02 năm 2024”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                

         

 Đắk Nông, ngày 08 tháng 01 năm 2024

 

 

 

      Kính gửi: BTT Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thành phố

 

 

 

Thực hiện công văn số: 1857-CV/BTGTU, 26/12/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy “V/v định hướng nội dung tuyên truyền trọng tâm tháng 01 và tháng 02  năm 2024”.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Nông yêu cầu Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thành phố triển khai thực hiện một số nội dung, cụ thể sau:

1. Về lĩnh vực thời sự, chính trị, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

- Thông tin về các sự kiện chính trị trong nước và quốc tế: đề nghị bám sát định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương trong “Điểm tin công tác báo chí” hàng tuần để xác định nội dung thông tin, tuyên truyền.

- Thông tin các sự kiện thời sự, chính trị, hoạt động của lãnh đạo tỉnh: thông tin nhanh, kịp thời về các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội; hoạt động và nội dung chỉ đạo, điều hành của các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh.

Một số nội dung trọng tâm: tiếp tục lan tỏa về những kết quả, chuyển biến quan trọng của tỉnh trong chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023; công tác chỉ đạo triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2024 của tỉnh. Công tác chỉ đạo và kết quả triển khai các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân và kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng; công  tác chăm lo Tết cho Nhân dân, nhất là đồng bào nghèo; các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa nhân dịp Tết Giáp Thìn 2024.

- Công  tác  xây  dựng Đảng và hệ thống chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: tuyên truyền về Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024; các Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua tại Kỳ họp thứ VII, HĐND tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Nghị quyết số 26-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngày 15/12/2023 về xây dựng thế trận an ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Đấu  tranh, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc về Đảng Cộng sản Việt Nam trong dịp kỷ niệm 94 năm thành lập Đảng. Các trang tin điện tử của Mặt trận chú trọng đặt panner tuyên truyền theo định hướng; rà soát việc sử dụng cờ Tổ quốc và bản đồ Việt Nam; thực hiện đăng tải lại các bài viết từ Cổng thông tin điện tử tỉnh (daknong.gov.vn) để tăng sức lan tỏa, hiệu ứng truyền thông.

2. Tuyên truyền kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Đắk Nông (2004 - 2024)

Tuyên truyền các hoạt động, thông tin liên quan trong chuỗi hoạt động hướng đến kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh theo Kế hoạch số 396/KH-UBND, ngày 23/6/2023 của UBND tỉnh về tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 - 01/01/2024); các thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực, khẳng định sự chuyển biến, thay đổi diện mạo của Đắk Nông sau 20 năm tái lập tỉnh… định hướng dư luận, phản bác các thông tin sai trái, xuyên tạc  liên quan các hoạt động, công trình kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh.

3. Lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội

Lĩnh vực kinh tế: Tuyên truyền kết quả nổi bật “điểm sáng” trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, nhiệm vụ, giải pháp năm 2024 của đất nước, của tỉnh. Khẳng định nỗ lực vượt khó, đổi mới, sáng tạo đem lại hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Đảng bộ, Chính quyền tỉnh Đắk Nông, sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp, đồng lòng của nhân dân. Thông tin về công tác triển khai Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Thông tin về Dự án cao tốc Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước); việc thông qua Quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050…

Lĩnh vực văn hoá - xã hội: Phản ảnh kết quả thực hiện các chính sách an sinh xã hội, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh. Lan tỏa kết quả nổi bật triển khai thực hiện các phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn  mới, đô thị văn minh” và Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội…; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, mừng Đảng, mừng Xuân; công tác bảo đảm về an toàn vệ sinh thực phẩm đối với thị trường Tết,…

4. Lĩnh vực quốc phòng, an ninh, biển đảo, thông tin đối ngoại

Tuyên truyền nhiệm vụ công tác quân sự - quốc phòng của địa phương; về công tác bảo đảm an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; đợt ra quân cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn…Tiếp tục lan tỏa kết quả chuyến công tác của Đoàn công tác tỉnh Đắk Nông do đồng chí Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh dẫn đầu thăm và làm việc tại Ấn Độ. Tuyên truyền về các hoạt động đối ngoại giữa Đắk Nông với tỉnh Mondulkiri (Campuchia) nhân dịp Tết Cổ truyền Việt Nam. Thực hiện đúng quy định việc sử dụng cờ Đảng, các sản phẩm in hình cờ Đảng và hình bản đồ Việt Nam trên địa bàn.

 

5. Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ, ngày kỷ niệm trong tháng 01 và 02/2024

Triển khai nội dung thông tin, tuyên truyền các ngày kỷ niệm lớn trong tháng 01 và 02/2024, như: Tuyên  truyền  kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông  (01/01/2004 - 01/01/2024); 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024) và đón Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024…

6. Một số khẩu hiệu tuyên truyền

- Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam!

- Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Giáp Thìn!

- Nhiệt liệt chào mừng 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024)!

- Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024!

- Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

- Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước!

- Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!

- Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!

- Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!

- Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

- Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

- Chào mừng kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 - 01/01/2024)

Trên đây là một số định hướng tuyên truyền tháng 01 và 02 năm 2024 của Ban Thường trực Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Nông. Đề nghị BTT Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Ủy ban MTTQ tỉnh thông qua báo cáo định kỳ tháng 3 năm 2024.

Nơi nhận:

- BTT UBTWMTTQ Việt Nam; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;            (B/c)

- Ban TT UBMTTQ tỉnh;

  - BTT UBMTTQ các huyện, thành phố; (T/h)

- Lưu VT, Ban TC-TG.                                        

    TM. BAN THƯỜNG TRỰC

                    CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

                  Điểu Xuân Hùng

 

 

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 3

Hôm nay: 185

Hôm qua: 221

Tháng này: 4812

Tháng trước: 8175

Tổng lượt truy cập: 541172